wedstrijdreglement 85 sec gratis winkelen.

 

Deelnemingsvoorwaarden “Wedstrijd 85 seconden gratis winkelen”

Van 11 juni tot en met 21 augustus 2016

0. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd 85 seconden gratis winkelen.

1.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het reglement zonder voorbehoud.

Over de toekenning van de winnende deelnemers (M/V) van deze wedstrijd wordt geen enkele communicatie gevoerd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

2.

De inrichter van de wedstrijd ‘85 seconden gratis winkelen' is Tuincentrum Meijers, Staatsbaan 22, 3620 Lanaken

3.

De wedstrijd loopt van 11 juni tot 21 augustus 2016 en staat open voor klantenkaarthouders van Tuincentrum Meijers.

Personen die nog geen klantenkaarthouder zijn, kunnen deze kosteloos laten aanmaken aan de kassa.

Worden uitgesloten voor de wedstrijd:

Personen die een directe of indirect juridische link hebben met de Organisator (personeelsleden, medewerkers, familieleden, etc.), franchisenemers van de Organisator, bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd, namelijk de communicatie-, reclame- en marketingbureaus voor zover deze personen op een of andere manier aan de Organisatie van de Wedstrijd hebben meegewerkt.

4.

Elke klantenkaarthouder mag onbeperkt deelnemen.

5.

Alleen correct ingevulde en duidelijk leesbare deelnemingsformulieren worden weerhouden.

6.

Elke klantenkaarthouder die voor €25 aan goederen koopt bij Tuincentrum Meijers, kan deelnemen door het deelnemingsformulier correct ingevuld in de verjaardagsurne te deponeren.

6.

Uit de verjaardagsurne wordt op 27 augustus één winnaar getrokken. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

7.

De winnaar zal op het moment van de ontvangst van zijn prijs een document ondertekenen waarin hij verklaart zijn prijs in ontvangst te hebben genomen.
Tuincentrum Meijers zal van bij de ondertekening van dit document door de winnaar, ontheven worden van alle verantwoordelijkheid. 

Deze prijs is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen of opnieuw verkocht worden. Deze prijs kan niet worden ingeruild tegen geld, goederen of anderen. 
Indien de winnaar zijn prijs niet komt ophalen binnen de maand na ontvangst van de e-mail, ziet deze automatisch af van zijn winst.

8.

Op 3 september 2016 mag de winnaar 85 seconden gratis winkelen bij Tuincentrum Meijers.

Tijdens die 85 seconden mag de winnaar (en enkel hij) zijn caddie vullen met producten die in de winkel te koop zijn (max. 2 identieke producten) voor een maximale waarde van xxxx EUR.

Enkel de producten die zich in de caddie vinden zullen, beschouwd worden als gewonnen producten. 

De winnaar zal de gratis shopping moeten beginnen aan een lijn getrokken aan het beginnen van de serre. Hij moet stoppen aan een lijn getrokken aan de uitgang bij de kassa. De winnaar moet dus over deze lijn komen met zijn caddie voor de 85 seconden voorbij zijn om de inhoud ervan te valideren.   

Een werknemer van Tuincentrum Meijers zal de winnaar met een chronometer begeleiden tijdens die minuut en houdt hem op de hoogte van zijn resterende tijd.  

9.

De winnaar gaat ermee akkoord dat Tuincentrum Meijers bepaalde gegevens in het kader van de wedstrijd publiceert.

10

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Tuincentrum Meijers uitdrukkelijk het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan deze en andere wedstrijden van Tuincentrum Meijers.

11.

Tuincentrum Meijers kan deze wedstrijd beëindigen zonder opgave van redenen.

12.

Reglement onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van betwisting of onduidelijkheden is de beslissing van de directie van Tuincentrum Meijers bindend.

Het reglement is beschikbaar op de website www.meijers.be en in de winkel

datum laatste wijziging reglement : 06/06/2016